Algemene kinesitherapie

De grootste groep van verwijzingen voor algemene kinesitherapie bevindt zich in het domein van de aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, kinesitherapie na een operatie.

Tijdens de behandeling wordt gezocht naar de oorzaak van uw probleem. U zal gericht behandeld worden met verscheidene technieken alsook oefentherapie indien dat nodig zou zijn.

Contacteer ons

Meest recente nieuws:

Openingstijden

De praktijk is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 21 uur.

Gesloten op zaterdag en zondag.

Huisbezoeken zijn mogelijk na afspraak.